SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 Adresy szkół: [miasto Poznań] [powiat poznański]  [powiat szamotulski]  [powiat grodziski]  [powiat międzychodzki]  [powiat nowotomyski]

 

 

LICEA

ZESPOŁY SZKÓL

MIASTO POZNAŃ

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
61-862 Poznań, ul. Cegielskiego
www.zsms.poznan.pl

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych 60-135 Poznań, ul. Raszyńska 48 www.zsbd.pl

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań, ul. Garbary 24
www.marynka.edu.pl

Zespół Szkół Budowlanych 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 152 www.zsb.com.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr l w Poznaniu 60-809 Poznań, ul. Bukowska 16 www.marcinek.poznan.pl

Zespół Szkół Budownictwa Nr l 61-883 Poznań, ul. Rybaki 17 www.zsb1.poznan.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 60-766 Poznań, ul. Matejki 8/10 www.2lo.poznan.pl

Zespół Szkół Chemicznych 61-361 Poznań, ul. Starołącka 36 www.zsch.pl

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10 www.lo3.edu.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 40
www.zsepoznan.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 60-592 Poznań, ul. Swojska 6 www.lo4.poznan.pl

Zespół Szkół Elektrycznych Nr l 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 163 www.zse-1.edu.pl

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 10
www.vlo.poznan.pl

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 60-375 Poznań, ul. Świt 25 www.zse2.poznan.pl

VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 61-889 Poznań, ul. Krakowska 17a
www.paderek.poznan.pl

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta 60-326 Poznań, ul. Podkomorska 49 www.gastronomik.oswiata.org.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 60-544 Poznań, ul. Żeromskiego 8/12
www.viilo.poznan.pl

Zespół Szkół Geodezyjne-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego 60-365 Poznań, ul. Szamotulska 33 www.zsgd.poznan.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 60-262 Poznań, ul. Głogowska 92 www.lo8.poznan.pl

Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych 60-751 Poznań, ul. Wyspiańskiego 27 http://www.33.poznan.pl/index2.html

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta 61-658 Poznań, ul. Warzywna 24 www.9lopoznan.pl

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 54/58 www.zsh.edu.pl

X Liceum Ogólnokształcące im. Przemyśla II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej 111 www.xlo.poznan.pl

Zespół Szkół Handlowych Nr 2 im. Jarogniewa Drwęskiego 61-448 Poznań, ul. Łozowa 77 www.zsh2.poznan.pl

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich 60-304 Poznań, Ściegiennego 134
www.lo11.pl

Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego 61-701 Poznań, ul. Fredry 13
www.tk.poznan.pl

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 61-719 Poznań, ul. Gen. T. Kutrzeby 8 http://www.lo12.edu.pl

Zespół Szkół Licealno-Technicznych 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 www.19liceum.poznan.pl

 

Zespół Szkół Łączności 60-622 Poznań, ul. Przełajowa 4
www.st.poznan.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań, os. Piastowskie 106
www.czternastelo.i5.pl

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8
www.zsken.pl

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi 60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 121http://www.xvlo.poznan.pl

Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej 60-161 Poznań, ul. Jawornicka l 

www.edukacjadoroslych.pl

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Ch. de Gaulle'a 61-323 Poznań, ul. Tarnowska 27 www.zso2.pl

Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta 61-863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 17
www.zsopoznan.scholaris.pl

XVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera 61-288 Poznań, os. Czecha 59 
www.zso4.poznan.pl

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im J. J. Śniadeckich 61-658 Poznań, ul. Warzywna 19 www.zsps.poznan.pl

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych 60-365 Poznań, ul. Szamotulska 33 www.zsgd.poznan.pl

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego 61-139 Poznań, ul. Zamenhofa 142 www.samochodowka.edu.pl

XIX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealno-Technicznych 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360www.19liceum.poznan.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr l 60-536 Poznań, ul. św. Floriana 3
www.zsz1.poznan.pl

XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego i  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 6l-657 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 111

www.liceum.xx.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela 61-727 Poznań, ul. Działyńskich 4/5 www.lelewel.poznan.pl

XXI Liceum Ogólnokształcące v Zespole Szkół Budownictwa Nr l 6l-883 Poznań, ul. Rybaki 17 www.zsb1.poznan.pl

Zespół Szkól im. J. i W!. Zamoyskich 60-813 Rokietnica, ul. Szamotulska 24 www.zsrokietnica.edu.pl

XXII Liceum Ogólnokształcące v Zespole Szkół Chemicznych 6l-361 Poznań, ul. Starołęcka 36 www.zsch.pl

Prywatne Liceum Profilowane 60-759 Poznań, ul. Kossaka 3 www.licea-poznan.hg.pl

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta 51-863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 17 www.zsopoznan.scholaris.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 78/82
www.sosw.poznan.pl

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 51-616 Poznań, os. Władysława Łokietka 104 www.zso5.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieslyszących im. Józefa Sikorskiego 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4a www.slysze.edu.pl

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej 60-655 Poznań, ul. Widna l  http://lo25.edupage.org

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. J. Korczaka 61-663 Poznań, ul. Żniwna l www.szkola-korczak.poznan.pl

XXVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektrycznych Nr l 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 163
www.zse-1.edu.pl

Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy 60-389 Poznań, ul. Swoboda 41 www.zss101.poznan.pl

XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych 60-135 Poznań, ul. Raszyńska48
www.zsbd.pl

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Bohaterów Drugiej Wojny Światowej 61-843 Poznań, ul. Wszystkich Świętych Specjalnych

XXIX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8 www.zsken.pl/

Zespól Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4 www.zss105.neostrada.pl

XXX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela 61-727 Poznań, ul. Działyńskich 4/5 http://www.lelewel.poznan.pl

 

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Gospodarce Żywnościowej im. Michała Drzymały 60-626 Poznań, ul. Golącińska 9 http://www.zstpoznan.pl

 

XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego 61-701 Poznań, ul. Fredry 13
www.tk.poznan.pl

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 61-022 Poznań, ul. Nieszawska21 www.33.poznan.pl

 

XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika 60-622 Poznań, ul. Przełajowa 4
www.st.poznan.pl

 

XXXV Liceum Ogólnokształcąc w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im J. J. Śniadeckich 61-658 Poznań, ul. Warzywna 19 www.zsps.poznan.pl

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego 60-163 Poznań, ul. Junikowska 35 http://www.lp.poznan.pl

 

Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280 www.iplo.info

 

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek U. Rz. 61-714 Poznań, al. Niepodległości 43 www.lsu.poznan.pl

 

Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 60-206 Poznań, ul. Głogowska 147 www.gloszp.pl

 

Niższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców im. Bogdana Jańskiego 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 4-7 www.nsd.zmartwychwstancy.pl

 

II Prywatne Liceum Ogólnokształcące 60-608 Poznań, al. Wielkopolska 40A
www.scholia.org.pl

 

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Augustyna Aureliusza 61-341 Poznań, ul. Starołęcka 138 www.plo4.com

 

Prywatne LO Językowo-Informatyczne, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7

www.liceum.wci.pl

 

Publiczne LO Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalsancjusza, os. Jana III Sobieskiego 114, www.poznan.pijarzy.pl

 

LO w International School of Poznan, ul. Taczanowskiego 18,

 www.isop.pl

 

I LO Fundacji EKOS w Swarzędzu, ul. St. Kwaśniewskiego 2, www.ekos.edu.pl

 

 

POWIAT POZNAŃSKI

Liceum Ogólnokształcące 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 118 www.liceumtp.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące w Buku. Szkoła Ponadgimnazjalna dla Młodzieży

www.cds-lider.com.pl

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 64-320 Buk, ul. Mury 28

http://www.eduapple.pl/zszbuk/Index.html

 

klasyfikację zawodów ZSZ 

 

baza pracodawców, u których  uczniowie mają praktyki.

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 62-005 Owińska, Plac Przemysława 9  www.niewidomi.edu.pl

POWIAT SZAMOTULSKI

 

Zespół Szkół Nr l im. ks. Piotra Skargi 64-500 Szamotuły, ul. A. Mickiewicza 9 www.skarga-szamotuly.edu.pl/

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica 64-500 Szamotuły, ul. Szczuczyńska 3 www.zsnr2-szamotuly.pl

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 

www.zs3.szkola.pl

 

Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej 62-045 Pniewy, ul. Wolności 10  http://zespolszkolpniewy.pl/ nabor-do-zs/94-podanie.html Liceum Ogólnokształcące www.lo.pniewy.net

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK 62-045 Pniewy, ul. Św. U. Ledóchowskiej 2
www.urszulanki.szkola.pl

 

 

POWIAT GRODZISKI

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. 3 Maja 7 http://www.logw.pl/index1.htm

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 2 

www.zsp-grodzisk.net

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich 62-066 Granowo, Kotowo 17
www.zspkotowo.edupage.org

POWIAT MIĘDZYCHODZKI

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 64-400 Międzychód, ul. Gen. Sikorskiego 27 www.liceum-mchod.infrakom.com.pl

Zespół Szkół Nr l 64-400 Międzychód, ul. Gwardii Ludowej 6a www.zs1.szkola.pl

 

Zespół Szkół Nr 2 64-400 Międzychód, ul. B. Chrobrego 13

www.zs2miedzychod.prv.pl

 

Zespół Szkół Nr 3 im. prof. dr. F. Cieszkowskiego-Dembińskiego 64-400 Międzychód, ul. Dworcowa 24 www.zs3miedzychod.pl

 

Zespól Szkół im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego 64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25 www.zssierak.republika.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 64-400 Międzychód, ul. Gwardii Ludowej 6b www.soszw-miedzychod.netmark.pl

 

POWIAT NOWOTOMYSKI

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 6
www.zsont.pl

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sczanieckiej l www.zs2nt.pl

 

Zespół Szkół Nr 3 64-300 Nowy Tomyśl, os. Północ 37
www.zszil.eu

 

Zespół Szkół 64-330 Opalenica, ul. Gimnazjalna l
www.zs-opalenica.pl

 

Zespól Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 64-300 Stary Tomyśl, ul. Powstańców Wlkp. www.starytomysl.prv.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 64-316Kuślin,Trzciankal5a www.zsrcku.com