1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dzień Ziemi

Dnia  26 kwietnia w klasach VII oraz II i III oddziałów gimnazjalnych obchodziliśmy Dzień Ziemi.

W tym roku tematyka dotyczyła lasów, ich znaczenia w przyrodzie oraz konieczności  ochrony ekosystemów leśnych.
 Podstawowym celem było poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań uczniów poprzez udział w różnego rodzaju konkursach.
 Efektem pracy uczniów  były  prezentacje multimedialne  przygotowywane i przedstawiane przez przedstawicieli klas, dotyczące między innymi rodzajów lasów występujących w Polsce, fauny i flory oraz  form ochrony przyrody. 
 Młodzież przygotowała również  prace plastyczne pt.  Las wiosną oraz  zaprezentowała przebrania o tematyce leśnej. W konkursie wiedzy o lesie najlepsze wyniki uzyskali: Michał Kruszona , Kacper Łączkowski, Agnieszka Turkot , Paweł Cebernik, Jakub Krauze.
 Gościem specjalnym w tym dniu był  pan Michał Idczak z Nadleśnictwa Pniewy, który opowiedział młodzieży o pracy leśnika, myślistwie oraz zagrożeniach dotyczących  Puszczy Białowieskiej.
 Za przygotowanie Dnia Ziemi w klasach VII oraz II, III odpowiadały panie Urszula Chermuła i Maria Sadowska.