1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Misterium męki Pańskiej w Sędzinach

Misterium, jak forma dramatu, scenicznej prezentacji treści biblijnych

lub żywotów świętych, sięga swymi korzeniami średniowiecza. Początki nowożytnej tradycji ich odprawiania, a następnie inscenizacji, datuje się na X wiek.
Początkowo misteria składały się głównie z obrzędów liturgicznych, ale stopniowo pojawiały się w nich także wspólne śpiewy i poetyckie sceny aktorskie. Na mocy zaleceń reformatorskiego Soboru Trydenckiego, misteria odgrywano głównie w kościołach, jednakże szybko wyszły one poza mury świątyń, goszcząc coraz częściej także np. na placach miejskich. Z czasem zaczęły ulegać stopniowo zeświecczeniu, tracąc swój pierwotny, religijny charakter i przeradzając się w zwykły teatr.
Pierwsze inscenizacje misteryjne stanowiły odpowiedź na potrzeby ludności, domagającej się możliwości osobistego „uczestniczenia” w najważniejszych wydarzeniach z Pisma Świętego. Dlatego też poruszane w nich tematy związane były najczęściej z jednym z wielkich świąt świata chrześcijańskiego: Bożym Narodzeniem, Zmartwychwstaniem Pańskim czy Bożym Ciałem.
W Polsce misteria znane są od XVI wieku. Ich rozwój, powstrzymany wówczas jednak szybko przez falę reformacji, a następnie zaborów, nastąpił ponownie w XX wieku. Obecnie, spośród typu widowisk, największą popularnością cieszą się najczęściej odgrywane jasełka oraz misteria męki pańskiej.
Polskie misteria pasyjne mają zwykle charakter tradycyjny – drogi krzyżowej rozbudowanej o sceny nawiązujące do poszczególnych stacji. Przykładem może być tutaj najstarsze w naszym kraju misterium, odbywające się od XVII wieku w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wzmożona aktualnie popularność inscenizacji pasyjnych jest związana niewątpliwie z faktem, iż cierpienie Chrystusa oraz Jego zwycięstwo nad śmiercią, podobnie jak i sam fakt istnienia śmierci, fascynują ludzkość nieodparcie od tysiącleci, nie pozostawiając nikogo obojętnym. Nadzwyczajny jest też charakter zdarzeń, jakie prezentują te widowiska.
Koncentrując się wokół męki, śmierci i niekiedy także zmartwychwstania, ukazują Paschę Chrystusa – Jego przejście ze śmierci do życia po prawicy Ojca. Jest to wydarzenie bez precedensu w dziejach świata. A przecież już zgodnie z tradycją żydowską Pascha, jako pamiątka przejścia Boga przez Egipt podczas zniewolenia Narodu Wybranego, to zdarzenie niepowtarzalne i niepojęte. Do tych tajemnic powracamy co roku w okresie Wielkanocy, aby wspominać je, odkrywać na nowo, poznawać i zgłębiać, także za pośrednictwem spektaklu.
Znaczenie pojęcia „misterium” pogłębia również jego źródło. W języku greckim, mystērion, a w łacinie mysterium, oznaczają „tajemnicę”. Te dwa wyrazy są zarazem synonimem wyższego wtajemniczenia, a wiec podkreślają fakt głębszego, bardziej wyjątkowego przeżywania owej tajemnicy.
W rozumieniu chrześcijańskim „misterium” oznacza bardziej wnikliwe wejście w rzeczywistość Bożego Objawienia, a za jego sprawą głębszej obecności Boga w świecie. Ujawnia ono zarazem jej cel – zbawienie całej ludzkości.
Pojęcie „misterium” sugeruje zatem coś nadzwyczajnego, dostępnego nielicznym. W przypadku Misterium Męki Pańskiej chodzi rzeczywiście o niezwykłe przeżycie i dogłębne zrozumienie zdarzeń, które legły u podstaw chrześcijaństwa. Jednakże żadną miarą nie ma ono kogokolwiek wyróżniać, wynosić ponad innych. Ma być narzędziem głoszenia Ewangelii – Dobrej Nowiny o Zbawieniu – dostępnym i ofiarowanym człowiekowi, każdemu, kto tylko zechce je przyjąć.
„Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli (por. Ef 1, 9), dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury”. (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2)
            Wielki Post jest  czasem  duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych,  dlatego też w codziennym zabieganiu i obowiązkach związanych z pracą i nauką, uczniowie z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku pod kierunkiem p. Aleksandra Michalskiej  i Ks. Sławomira Pawlickiego w niedzielę  25 marca zaprosili mieszkańców gminy Duszniki do  Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca NMP i Św. Wojciecha w Sędzinach na współczesne Misterium pt. Wybory.
Widzowie, wśród  których nie zabrakło Wójta Gminy Duszniki, p. Romana Bogusia, Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki, p. Ryszarda Pacholaka, byłego Dyrektora Gimnazjum  p. Lecha Sadowskiego , mieli okazję  obejrzeć współczesną wersję Męki Pańskiej.                                                                                                                

Razem z cierpiącym Jezusem wędrowaliśmy do ogrodu oliwnego,  do sądu , gdzie  rozprawie przewodniczyła sędzia Klamentyna Piłat, do króla popu i wreszcie do współczesnego więzienia; byliśmy także świadkami domowych nieporozumień Weroniki z mężem.  Trzeba przyznać, że gra aktorska naszych uczniów jest doskonała, że potrafili oddać nastrój i niezwykłość wydarzenia, że stworzyli  jeden  zespół, który dostarczył nam niezwykłych doznań.                                             

Na uwagę zasługuje również fakt, że poświęcali wolne wieczory na próby i zechcieli uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.
A, że warto było świadczyły brawa na stojąco po zakończeniu spektaklu i głosy uznania od widzów.
Scenerię przygotowały panie z Rady Parafialnej , muzykę potęgującą wrażenie niesamowitości i niezwykłości wybrał ks. Sławek.
Przesłanie Misterium : 
„Wybory! Wybory! Codzienne wybory!
Wybory, które dokonujesz każdego dnia!
Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę….” na pewno skłania do refleksji nad naszymi decyzjami i wyborami.
AM