1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki

 28 września 2017r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki II kadencji i do Samorządu Uczniowskiego.

Dzięki tym wyborom uczniowie klas 7 SP oraz 2 i 3 oddziałów gimnazjalnych mogli doświadczyć, czym jest demokracja.
Zgodnie z Uchwałą  nr XL/287/17 Rady Gminy Duszniki z dn. 25 lipca 2017r. Gminę dzieli się na 2 okręgi wyborcze. Okręg 1 to SP im. W. Broniewskiego w Dusznikach ( 10 członków Rady), okręg 2 to SP im. J. Gibowskiego w Grzebienisku (5 członków Rady) i jest to ostatni rok, w którym będą tylko 2 okręgi wyborcze.
W trakcie głosowania wyłoniono 10 członków Rady:
Dziurla Martyna,
Kruszona Michał,
Krysztofiak Daria,
Moskalenko Mikołaj,
Musiał Aleksandra,
Patela Mikołaj,
Rakowska Roksana,
Sawińska Julia,
Tatarska Paulina,
Turkot Agnieszka.

Natomiast Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, jednak zarząd sprawować będą wybrani w demokratycznych wyborach:
Agnieszka Turkot- przewodnicząca,
Mikołaj Patela- zastępca przewodniczącej,
Karolina Janiszewska- skarbnik,
Członkowie to:
Martyna Dziurla,
Martyna Jagodzińska,
Daria Krysztofiak,
Mikołaj Moskalenko,
Julia Nobik,
Roksana Rakowska,
Julia Sawińska,
Kevin Szawala,
Julia Szymaszyk,
Paulina Tatarska,
Michalina Tyczyńska,
Natalia Woś.

Opiekunem MRG Duszniki i SU została p. Aleksandra Michalska.


Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy samych doskonałych pomysłów  i owocnej pracy!  
                                                                  A.M.