1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Czynniki wyboru szkoły i zawodu

 

W dniu 8 maja 2017r. w III klasach gimnazjum odbyły się zajęcia poświęcone wyborowi szkoły i zawodu.

 W problematyce warsztatów uwzględniono:
- ocenę uzdolnień w odniesieniu do wybranego typu szkoły ( ZSZ, LO, Technikum),
- ocenę własnych zainteresowań,
- ocenę temperamentu i charakteru.
 Omawiane zagadnienia odnoszono również do ogólnego stanu zdrowia oraz wymagań stawianych na rynku pracy.
 Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach wcielając się w role osób przyjmujących i szukających pracy.