1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

„ Drzewo uzdolnień”

 


 W dniu 25 kwietnia 2017r. doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Poznania przyjechali do naszej szkoły, aby przeprowadzić zajęcia z umiejętności zawodowych.

 Tematem zajęć były uzdolnienia i to jakie maja wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej. W ćwiczeniu pt. „ Drzewo uzdolnień” wypisywaliśmy zawody, które pasują do danej zdolności: plastyczne, muzyczne, językowe, matematyczne, sportowe ( fizyczne), społeczne oraz zastanawialiśmy się jak daną predyspozycję rozwijać. Ćwiczenie miało na celu uświadomić nam, że nic nie stoi w miejscu, uzdolnienia trzeba poszerzać, aby w przyszłości było łatwiej nam wykonywać dany zawód. Wiąże się to z wyborem dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej, w której spędzimy kolejne lata nauki. Zauważyliśmy, że jeden zawód opiera się na kilku  umiejętnościach, i że  każdy z nas posiada swoje indywidualne zdolności.