1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wydarzenia szkolne

Tutaj możesz poczytać o tym co działo się w naszej szkole w tym roku lub w poprzednich.

Profilaktyka w naszej szkole

 W dniach 20-21 maj 2015 r. w Gimnazjum w Dusznikach  zostały przeprowadzone warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki przez panią Kamilę Nowak.

W warsztatach wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum. W klasach pierwszych tematyka zajęć dotyczyła wulgaryzmów. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że nie tylko pięścią można stosować przemoc.
„Marihuana i nowe narkotyki” to temat, który zrealizowany został w drugich klasach gimnazjum. Uczniowie zapoznali się z charakterystyką, objawami i negatywnymi skutkami narkotyków.
„Zarządzanie sobą w czasie” to temat, z którym zapoznali się uczniowie klas trzecich. Celem tych zajęć było przedstawienie młodzieży sposobów na zaplanowanie swojego czasu poprzez zastosowanie łatwych i użytecznych metod. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” w Krakowie .