1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

    Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Wiem-nie biorę ! Jestem bezpieczny"

zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Szamotułach oraz Komendę Powiatową Policji w Szamotułach. Program został opracowany na potrzeby edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej. Z naszej szkoły zostali wytypowani uczniowie, którzy po przeszkoleniu będą przekazywać zdobytą wiedzę na lekcjach wychowawczych prowadząc pod nadzorem nauczyciela zajęcia warsztatowe. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z aktualną wiedzą na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych "dopalaczy", a także wykształcenie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, dilera i produktu.


                                                                                                                                            Pedagog szkolny

Zaświadczenia uczniów o ukończeniu szkolenia