1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

W naszej szkole zorganizowano pogadankę profilaktyczną dla rodziców oraz nauczycieli na temat narkotyków, a głównie dopalaczy.

Celem spotkania było poinformowanie słuchaczy o niepokojącym zjawisku jakim są dopalacze a także uświadomienie, że dostęp do nich ma coraz większa grupa młodych ludzi. Ważne jest aby środowisko rodzinne, szkoła, świadomie i odpowiedzialnie wychowywali młodych ludzi, uświadamiali im niebezpieczeństwa związane z braniem narkotyków, ale przede wszystkim uczyli wartościowego i szczęśliwego życia. Prelekcję wygłosiła pani Małgorzata Biskup. Rodzice biorący udział w spotkaniu otrzymali ulotki n/t dopalaczy.
                                                                                                                                                                   Pedagog szkolny