Podsumowanie Projektu  „eSzkoła – Moja Wielkopolska”

28 maja 2014

    Z dniem 31 maja zakończyła sie realizacja projektów w ramach III edycji Projektu  „eSzkoła – Moja Wielkopolska”.
Od 1 czerwca projekty będą poddane ocenie formalnej, a następnie konkursowej.

28 maja dwie grupy zaprezentowały swoje projekty. Grupa pod opieką p. Joanny Schwarz, której tematem było "Pomagamy cyfrowo wykluczonym" zaprezentowała szerzej problem wykluczenia cyfrowego ( był to jeden z postawionych sobie celów), natomiast grupa, której opieki podjęła się p. Beata Zielinska w filmowym skrócie przedstawiła swoje kilkumiesięczne zmagania z projektem "Emocje są jak dzikie konie ... trudno je okiełznać". Czekamy równiez na prezentacje trzeciego Projektu  "Jeździmy, biegamy, o zdrowie dbamy" pod opieką p. Aliny Łysiak. Nastapi to w Dzień Sportu Szkolnego.

Wszystkie te projekty można oglądać ze strony www naszego gimnazjum

http://www.gimduszniki.net/Projekty_EFS/projekt_eszkola.htm

lub oficjalnej strony Projektu e-Szkoła Wielkopolska

http://www.eszkola-wielkopolska.pl/e-szkola/mapa/szamotulski/gimnazjum-im.-powstancow-wielkopolskich-w-dusznikach/

Wydarzenie to niech będzie okazją do przypomnienia kilku faktów związanych z projektem e Szkoła

Projekt eSzkoła jest  realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, zaś współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program rozpoczął się w 2006 roku i składał się z trzech etapów. We wszystkich etapach nasza szkoła brała udział.

 

I ETAP to „Pilotażowy program wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gimnazjach i szkołach podstawowych Wielkopolski” [rok 2006]. Zakładał wzmocnienie technologiczne szkoły i nauczycieli w obszarze informatyki. Dzięki temu projektowi szkoła zyskała 18 laptopów dla uczniów, lokalną sieć komputerową opartą na techno-logii radiowej WiFi, lokalny dedykowanego serwer danych z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym, projektor multimedialny.

 

II ETAPEM był  program „e-szkoła Wielkopolska” [2009/2010], w ramach którego  OFEK realizował dwa projekty Twórczy Uczeń oraz Twórczy Nauczyciel

Twórczy Uczeń (TU) opierał się na formie konkursowej. W szkole zostało  powołanych pięć 12-osobowych uczniowskich zespołów, które pod opieką odpowiednio przygotowanych nauczycieli, realizowali tematyczne projekty. Dodatkowo, wszystkie szkoły biorące udział w projekcie, zostały wyposażone w zestaw komputerowy pomocny w jego realizacji  (laptop, kamera, drukarka). Szkoła otrzymała licencję na użytkowanie platformy edukacyjnej Fronter dla wszystkich nauczycieli i uczniów ze szkoły, a także  licencję dostępu do portalu zasobów www.nauczyciel.pl dla wszystkich nauczycieli

 

III ETAP to Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, który jest kontynuacją II etapu „Twórczy Uczeń”. [2011  -2014].  Co roku troje nauczycieli opiekowało się 10-cio osobowym zespołem uczniowskim, który pracował nad tematem z dziedziny matematyczno-przyrodniczej w ramach zajęć pozalekcyjnych.  Głównym celem projektu było wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego,  wspomaganych internetową platformą. Szkoła została wyposażona w nowoczesne laboratorium. Uczniowie pracowali m.in. na komputerach, notebookach, tabletach i tablicach interaktywnych, a wszystkie ich zadania związane z projektem zapisywane były na internetowej platformie edukacyjnej. Dzięki kilku aplikacjom, które tworzyły bazę, uczniowie moli swobodnie dodawać do niej nowe treści i wymieniać się uwagami logując się z dowolnego komputera.

    Reasumując w całym projekcie eszkoła Wielkopolska wzięło udział ok.160 uczniów naszego gimnazjum. Mieli ono okazję wykazać sie kreatywnością, rozwijać swoje umiejetności, wykorzystywać nowe technologie, rozwiązywać wspólnie problemy, uczyć sie pracy w grupie. Udział w projekcie dał im też satysfakcję z wykonania trudnego zadania.

Dla mnie wszyscy oni są zwyciężcami.. Gratuluję nauczycielom prowadzenia zespołów uczniowskich, które zaowocoawały ciekawymi ujęciami wybranych tematów projektowych.

opracowanie: Joanna Schwarz